Loading color scheme

3-årig træningsgruppe opstart januar 2022

COREHOLD 11, Aarhus

Underviser: Bjarne Thannel er den primære underviser og supervisor.
Hvert år består af 4 2-dages moduler i Aarhus, 1 online supervisionsdag med Jeanne Isaksen og 3-dages CoreCamp
med Jon Frederickson i Odense for alle core-gruppe deltagere. I alt 12 dage/år.

- På CoreCampen præsenterer Jon Frederickson teori, video-klip og færdighedsøvelser indenfor et specifikt emne, og
der vil desuden være 3 supervisioner af 3. årsdeltagere.
- De 4 moduler i Aarhus består af teori/tema, øvelser og supervision af dit eget video-casemateriale hver gang.

Dato: Modul 1: 19.+20. januar 2022

Tilmelding og yderligere information:
Mail til: mail@thannel.dk

Materialer:
Litteratur til forberedelse samt powerpoints bliver tilsendt før det enkelte modul

Krav:
Medbring video-optagelse til hvert modul undtagen CoreCamp. Desuden opfordres gruppen til at mødes ind imellem moduler mhp at drøfte teori samt træne/ peergruppesupervision.

Kurset forventes godkendt af Dansk Psykologforening til Specialistuddannelserne
Der gives certifikat for gennemført uddannelse

Holdstørrelse:
Max. 6-7 deltagere.

Se mere om 3 årig træningsgruppe >>